Adatvédelem - Büki Szobakiadók Szövetsége Bük - Bükfürdő

Tartalomhoz ugrás
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat, elveink

A www.bukfurdoszallasok.hu  (továbbiakban honlap) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője a Büki Szobakiadók Szövetsége (székhely: 9737 Bük, Béke utca 21.)
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-145388/2018.

2. A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Ajánlatkérés, foglalás esetén rögzített adatok: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, egyéb megjegyzések, üzenetek. Hírlevélre feliratkozáskor tárolt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet.

3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő, érdeklődő felhasználók  és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot  szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A honlap felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama
A honlap nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 9737 Bük, Béke utca 21. és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 9737 Bük, Béke utca 21.) illetve a szobszov@gmail.com e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is, hírleveleink alján lévő leiratkozás részen bármikor leiratkozhatnak.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Szervezetünk a személyes adatokat a BlazeArts Kft. által üzemeltetett, a Cseh Köztársaságban található, a FORPSI CZ1 adatközpont - INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2 384 03,- az Aruba S.p.A nemzetközi adatközpont hálózatán tárolja. Ez garantálja a kiváló és biztonságos szolgáltatást az ügyfelek számára a Cseh Köztársaságban és más európai országokban - különösen Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon.

 
8.Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a honlap tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
Vissza a tartalomhoz